Kupuj polskie produkty
w polskich sklepach

Wspieraj rodzimą gospodarkę!

Wybierając produkty krajowe
wspierasz rozwój PKB

Produkt Krajowy Brutto to jedna z miar bogactwa naszego narodu.

Masz wybór
Wybierz świadomie

Nasza siła tkwi w tysiącach wyborów, które podejmujemy każdego dnia.

Patriotyzm konsumencki
Co to takiego?

Miłość do ojczyzny i ekonomia mogą iść ze sobą w parze.  Idea jest prosta. Bazuje na preferowaniu zakupu produktów rodzimego pochodzenia i od polskich przedsiębiorców.

Korzyści
Wsparcie dla polskiego biznesu

Większy obrót polskich firm przekłada się na ich stabilną sytuację i politykę zatrudnienia. Rozwój oznacza większą liczbę miejsc pracy, a to pozytywnie wpływa na zamożność obywateli.

Świadomy wybór
Rozsądne zakupy

Robiąc zakupy powinniśmy poświęcić nawet krótką chwilę na sprawdzenie pochodzenia danego produktu. Nie zostawiając tej kwestii przypadkowi i dokonując świadomego wyboru, przyczyniamy się do rozwoju polskiej gospodarki.

Rozwój polskich marek
Budujemy polskie bogactwo

Preferowanie polskich przedsiębiorców i polskich wyrobów przyczynia się do ich umocnienia i wzrostu konkurencyjności polskich marek również na rynkach zagranicznych. Dzięki temu wzrasta prestiż Polski na arenie międzynarodowej, a w kraju powstają kolejne, coraz lepiej opłacane miejsca pracy.

Wybieram polskie
Patriotyzm konsumencki

Świadomość konsumencka wciąż rośnie w polskim społeczeństwie. Przyczynia się do tego działalność kolejnych projektów namawiających konsumentów do świadomych zakupów i wspierania polskiej przedsiębiorczości. Promocja takich postaw to patriotyzm XXI w.

Jak to działa?

graf2

Czy jesteśmy patriotycznymi konsumentami?
Jest jeszcze wiele do poprawy

TNS Polska zapytał Polaków o ich zwyczaje konsumenckie podczas codziennych zakupów. Z opublikowanych danych wynika, że przy wyborze towarów kierujemy się przede wszystkim ceną. Jedynie dla 14% badanych znaczenie ma to czy dany produkt został wyprodukowany w Polsce. Na uwagę zwraca fakt, że jeszcze w 2003 r.  odsetek tych osób wynosił 28%.

źródło: TNS POLSKA

Badanie zostało zrealizowane między 10-15 lipca 2015 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1004 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Na co przede wszystkim zwracają uwagę Polacy kupując produkty
codziennego użytku?

cena

83%

jakość

67%

znany producent

32%

opinia rodziny, znajomych

16%

produkt wyprodukowano w Polsce

14%

opakowanie

10%

produkt bezpieczny dla środowiska

6%

Kupuj polskie produkty
Wspieraj polską gospodarkę

Rozwój polskiej przedsiębiorczości jest  w naszych rękach. Wszystko zależy od naszych codziennych wyborów. Prostych decyzji, które podejmujemy w czasie zakupów. Wybierając produkty rodzimego pochodzenia wspieramy polskie firmy.  Przedsiębiorcy, płacąc podatki w Polsce tworzą krajowy budżet, z którego finansowane są między innymi służba zdrowia czy szkolnictwo.

Świadomy konsument buduje nasz PKB i siłę polskiej gospodarki. Wspieranie polskich producentów, rolników i handlowców leży w naszym wspólnym interesie.  Dlatego mając wybór, wybieram świadomie, wybieram  polskie.

Zagraniczne firmy działające w Polsce unikają płacenia podatków w naszym kraju!

Wartość podatku dochodowego CIT wpłacona do polskiego budżetu w latach 2011-2013 przez największe firmy działające na terenie naszego kraju wyniosła odpowiednio:

22.4

500 największych firm z kapitałem polskim wpłaciło 22,4 mld zł.

9.5

500 największych firm z kapitałem zagranicznym wpłaciło 9,5 mld zł.

 • firmy polskie
 • firmy zagraniczne
ROMAN RYBARSKI

Obowiązkiem państwa jest nie robić niczego, co by mogło, choćby pośrednio, wywołać wzrost bezrobocia.

ROMAN RYBARSKI

HIPOLIT CEGIELSKI

Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten zdradza swój naród.

HIPOLIT CEGIELSKI

ROMAN RYBARSKI

Węzłem łączącym gospodarstwa członków narodu jest cel – naród i jego rozwój.

ROMAN RYBARSKI

Stowarzyszenie
Wybieram Polskie

Patriotyzm konsumencki, ekonomiczny, gospodarczy to  wyzwania XXI wieku.

O nas
Kim jesteśmy?

Jesteśmy stowarzyszeniem osób, którym leży na sercu dobro Polski. Jesteśmy przekonani, że kluczem do umocnienia naszej Ojczyzny jest sieć dobrze prosperujących polskich przedsiębiorstw, które budując gospodarkę, przygotowują lepszą przyszłość dla następnych pokoleń.

Działalność
Nasze inicjatywy

Nasze stowarzyszenie realizuje założone cele poprzez przygotowywanie i przeprowadzanie kampanii społecznych, akcji informacyjnych, organizację szkoleń, kursów, konferencji oraz poprzez integrację polskich przedsiębiorców.

Plany
Najbliższe akcje

W najbliższym czasie rozpoczniemy projekt kampanii społecznej promującej wśród obywateli postawy wynikające z patriotyzmu konsumenckiego. Akcja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków uzyskanych z projektu za pomocą serwisu „Polak Potrafi”.

Szanowni Państwo,

jeśli uważacie, że nasza praca ma sens, a inicjatywy podejmowane przez nasze Stowarzyszenie wpływają pozytywnie na promocję patriotyzmu konsumenckiego, gorąco prosimy o wsparcie materialne, bez którego nasza działalność jest mocno ograniczona. Jako organizacja społeczna nie dysponujemy dużymi środkami finansowymi co uniemożliwia przeprowadzanie planowanych projektów. Każda nawet drobna kwota przekazywana regularnie na cele statutowe Stowarzyszenia Wybieram Polskie jest dla nas nieocenionym wsparciem i sprawia, że razem budujemy wspólnotę ludzi, którym zależy na rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Z góry dziękujemy za każdą formę okazanego wsparcia!

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Wybieram Polskie 

Konto prowadzone przez Bank Polskiej Spółdzielczości o numerze:

05 1930 1695 2500 0577 0285 0001

Tytułem: Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia Wybieram Polskie

Stowarzyszenie Wybieram Polskie

ul. Ustronie 7, 20-135 Lublin

KRS: 0000 59 58 96

NIP: 712 33 05 628

REGON: 363 49 90 01

Bank Polskiej Spółdzielczości

nr konta: 05 1930 1695 2500 0577 0285 0001

Prezes Zarządu: Paweł Górnik

Wiceprezes Zarządu: Bartłomiej Grzegorczyk

Wiceprezes Zarządu: Michał Zając

Członek Zarządu: Karol Podstawka

Statut Stowarzyszenia Wybieram Polskie

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Wybieram Polskie” w dalszych     postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą wybierampolskie.org.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Lublin.
4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
7. Stowarzyszenie ma  osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
8. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa powszechnego  oraz niniejszego statutu.
9. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
10. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.
11. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
12. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
13. Usunięto.
14. Usunięto.
15. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) 18.12.Z Pozostałe drukowanie.
b) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku.
c) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
d) 47.99Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
e) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
f) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
g) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.
h) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
i) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych.
j) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
k) 63.12.Z Działalność portali internetowych.
l) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
ł) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
m) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.
n) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
o) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).
p) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
r) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.
s) 74.20.Z Działalność fotograficzna.
t) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
u) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
w) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
x) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
y) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
16. Celami Stowarzyszenia są:
a) promowanie polskich przedsiębiorstw, firm i polskich produktów;
b) integracja polskich przedsiębiorców;
c) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw posiadających zakłady produkcyjne na terenie Polski lub o większościowym polskim kapitale;
d) reprezentacja interesów gospodarczych polskich przedsiębiorców wobec organów administracji samorządowej i rządowej oraz organów wymiaru sprawiedliwości;
e) organizowanie akcji charytatywnych o różnym charakterze;
f) propagowanie postaw obywatelskich i upowszechnianie wiedzy na temat historii kraju, lokalnej ojczyzny i patriotyzmu gospodarczego;
g) organizowanie porad prawnych;
h) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność społeczną;
i) aktywną promocję networkingu i społecznej odpowiedzialności biznesu, oraz propagowanie postaw etycznych;
j) monitoring rynku w postaci badań statystycznych, socjologicznych i marketingowych;
k) działalność na rzecz obrony interesów firm i osób przedsiębiorczych.
17. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie zebrań i spotkań z przedsiębiorcami celem poznania problemów i trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej i podejmowanie przedsięwzięć służących ich rozwiązywaniu;
b) promowanie polskich przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw posiadających zakłady produkcyjne na terenie Polski poprzez prasę, radio, telewizję, sieć internetową oraz książki, czasopisma, broszury, ulotki, billboardy;
c) współdziałanie z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach działania;
d) współpracę z samorządami i instytucjami, zmierzającą do osiągnięcia celów Stowarzyszenia, przedstawianie odpowiednich analiz, wniosków i postulatów;
e) podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i charytatywnymi;
f) inspirowanie przedsiębiorców do kształcenia, podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz poznawania aktualnych uregulowań prawnych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej;
g) współpraca z instytucjami i firmami na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej pracowników zwalnianych z firm i pozostającymi bez pracy;
h) organizowanie dla przedsiębiorców i ich rodzin imprez kulturalnych służących integracji środowiska gospodarczego;
i) udzielanie pomocy prawnej i szkoleniowej przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą;
j) organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, wykładów, konferencji oraz debat publicznych;
k) wydawanie oficjalnych oświadczeń i wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla jego członków;
l) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej;
ł) prowadzenie działalności gospodarczej, której dochód przeznaczany będzie na cele statutowe Stowarzyszenia;
m) organizowanie akcji promocyjnych propagujących patriotyzm gospodarczy
n) udzielanie patronatów;
o) organizowanie konkursów i olimpiad tematycznych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
18. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne będące obywatelami polskimi, mającymi pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionymi praw publicznych oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
19. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
20. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
21. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
22. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, spełniająca warunki wymagane dla Członka Zwyczajnego, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
23. Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu.
24. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
25. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
26. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
e) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego emblematów.
27. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,
d) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
e)  wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń i regularnie opłacać składki.
28. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
29. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
30. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  Członkowie honorowi obowiązani są do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
31. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
32. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA
33. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
34. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu  tajnym bezwzględną większością głosów.
35. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
36. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
37. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
38. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne ma na celu rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań organów Stowarzyszenia za poprzedni rok oraz udzielenie ich członkom absolutorium i jest zwoływane raz do roku do końca czerwca  przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
39. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach odwołania członków organów, ich odpowiedzialności wobec Stowarzyszenia oraz wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.
40. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie członków organów  Stowarzyszenia,
d) udzielanie członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członkostwa honorowego,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
41. Zarząd jest powołany przez Walne Zgromadzenie. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu Zarządu.
42. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu;
b) Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych, w tym regulaminów;
c) Podejmowanie i realizowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia do kwoty 20 000 zł;
d) Prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami lub podjęcie decyzji o zleceniu tej czynności do biura rachunkowego;
e) Zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia;
f) Decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji w tym gospodarczych oraz o uczestniczeniu Stowarzyszenia w kapitałowych spółkach w rozumieniu kodeksu spółek handlowych;
g) Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody kierowane będą na cele statutowe Stowarzyszenia;
h) Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi
organizacjami i instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej;
i) Składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków;
j) Realizowanie uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia Członków.
43. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
44. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
45. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
46. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania nadzoru prawnego i finansowego nad działalnością Stowarzyszenia.
47. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza powoływanych przez Walne Zgromadzenie. W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu Komisji Rewizyjnej.
48. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) nadzorowanie dokumentacji Stowarzyszenia oraz zgodności działalności z prawem i zasadami prawidłowej gospodarki;
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
d) składanie wniosków o absolutorium członków Zarządu;
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE
49. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu,
c) dotacji, subwencji, udziałów, lokat ofiarności publicznej,
d) dochodów z własnej działalności gospodarczej, przy czym dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
50. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku Stowarzyszenia.
51. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
52. Decyzje w przedmiocie ustanowienia oraz wysokości składek członkowskich podejmuje Walne Zgromadzenie uchwałą.
53. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
54. Decyzje w przedmiocie zbycia, nabycia lub obciążenia nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, uczynienia darowizny, wystawienia weksla oraz rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 20 000,00 złotych wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia Członków.
55. Do składania  oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
56. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej “osobami bliskimi”.
57. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
58. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że wykorzystanie to bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia.
59. Stowarzyszenie nie może kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
60. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów dwóch trzecich, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
61. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Kupuję świadomie, wybieram polskie
Kampania edukacyjna

Pomóż nam zrealizować kampanię edukacyjną pt. „Kupuję świadomie, wybieram polskie”. W ramach tego projektu chcemy przygotować serię ulotek, broszur, plakatów, banerów oraz billboardów zachęcających do kupowania polskich produktów. Materiały te będą kolportowane przez członków naszego stowarzyszenia oraz sympatyków: w sklepach, podczas sesji i konferencji tematycznych, w czasie spotkań otwartych z przedsiębiorcami, jak również w ramach akcji bezpośredniego wręczania ulotek konsumentom.Zbiórka publiczna nr 2016/720/OR. Polski handel w polskich rękach. Zbieramy na promocję patriotyzmu konsumenckiego.

Multimedia
Nasze akcje

Plakaty, ulotki, grafiki, reportaże, animacje.

All
grafiki
wideo
 • 11
 • a6_awers_spady
 • plakat a3_2
 • kupuje swiadomie5
 • kupuje swiadomie
 • kampania
 • jak dziala
 • baner
 • ulotka

Współpraca

Wszelkie propozycje, sugestie, opinie, prośby czy pytania można kierować na adres kontakt@wybierampolskie.org

Naszą ofertę kierujemy do firm i wytwórców indywidualnych zarejestrowanych w Polsce, którzy tak jak my pragną dzielić się swoimi umiejętnościami oraz determinacją w działaniu w obszarze promowania idei patriotyzmu konsumenckiego.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach pragniemy zaproponować następujące formy współpracy:

-współorganizacja konkursu na naszym fanpage na facebooku
-wideo marketing: film promocyjny, spot reklamowy, wywiad, reportaż
-recenzja produktu
-wywiad/artykuł sponsorowany
-kolportaż materiałów promujących idee patriotyzmu konsumenckiego
-patronat medialny

Ze swej strony gwarantujemy:
-profesjonalne podejście
-rzetelną realizację zadań
-dbałość o wysoką jakość realizacji projektu

Zachęcamy do kontaktu w celu zaproponowania kreatywnej formy współpracy. Wiemy, że największe możliwości promocji dają działania niestandardowe. Chętnie zapoznamy się z projektami jakie chcielibyście Państwo zrealizować.

Pragniemy ciągle się rozwijać. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy zarówno z osobami indywidualnymi, jak również portalami internetowymi oraz organizacjami zajmującymi się podobną do nas tematyką. Jesteśmy otwarci na nowe obszary działalności w tym współpracę przy wspólnych przedsięwzięciach. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Zostańmy w kontakcie
Bądź na bieżąco

Odwiedź nasze profile społecznościowe

Masz pytanie?
Napisz do nas

Z chęcią odpowiemy na każde pytanie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

691 289 377

kontakt@wybierampolskie.org
Stowarzyszenie Wybieram Polskie